Organisatie

Organisatie
Bestuur en schoolleiding

Bestuur en schoolleiding

Schoolbestuur

Het Gerrit Komrij College wordt bestuurd door de stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur. Voorzitter is de heer H.J. van der Esch. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.

Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid.

Achterhoek VO is een samenwerkingsstichting, waar binnen de scholen hun openbare dan wel levensbeschouwelijke identiteit behouden. De stichting beheert tien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Achterhoek:

het Almende College, het Gerrit Komrij College, het Ludger College/Metzo College, MaxX, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, het Rietveld Lyceum, het Christelijk College Schaersvoorde, Het Stedelijk en het Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Correspondentieadres van het college van bestuur
Postbus 429, 7000 AK Doetinchem

Bezoekadres
Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem
T (0314) 39 41 81
E info@achterhoekvo.nl
I  www.achterhoekvo.nl

 

Schoolleiding


Rector:
Drs. Jan Paul Beekman,
j.beekman@gerritkomrijcollege.nl


Conrector bedrijfsvoering:
Drs. Henk Lansink MBA,
h.lansink@gerritkomrijcollege.nl


Afdelingsleider vmbo-bl/kl
1 t/m 4
:
Ferry Wessels.
Tijdelijk vervangen door:
n.termaat@gerritkomrijcollege.nl

Afdelingsleider mavo 2 t/m 4:
Mike Seijger,
m.seijger@gerritkomrijcollege.nl


Afdelingsleider havo 2 t/m 5 en
vwo 2 t/m 6
:
Robert van Rossum
r.vanrossum@gerritkomrijcollege.nl


Afdelingsleider brugklassen mavo/havo/vwo:
Annemarieke Takken,
a.takken@gerritkomrijcollege.nl


Directeur facilitaire dienst, pr en communicatie:
Drs. Ed de Graaf
e.degraaf@gerritkomrijcollege.nl


Decaan havo/vwo:
Gea Beuzel-Velderman
g.beuzel@gerritkomrijcollege.nl


Decaan mavo, vmbo-bl/kl:
Lonneke Nekkers
Tijdelijk vervangen door:
f.wijnands@gerritkomrijcollege.nl


Zorgcoördinator:
Wim Hummel
w.hummel@gerritkomrijcollege.nlVervangend afdelingsleider vmbo-bl/kl
1 t/m 4
:
Nienke Ter Maat
n.termaat@gerritkomrijcollege.nl


Vervangend decaan mavo, vmbo-bl/kl
:
Frans Wijnands
f.wijnands@gerritkomrijcollege.nl


Coördinator havo 2 en 3:
Susan Firing
s.firing@gerritkomrijcollege.nl


Coördinator vwo 2 en 3:
Corine Blomsma
c.blomsma@gerritkomrijcollege.nl

 

 

Agenda

Alles
16 apr
16.04.2014
Bekendmaking cijfers en inzage toetsen
17 apr
17.04.2014
Herkansingen examenkandidaten
17 apr
17.04.2014
Voorlichtingsavond door oud-leerlingen
18 apr
18.04.2014
Goede Vrijdag
21 apr
21.04.2014
Tweede Paasdag