Organisatie

Organisatie
Bestuur en schoolleiding

Bestuur en schoolleiding

Schoolbestuur

Het Gerrit Komrij College wordt bestuurd door de stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur; de heer H.J. van der Esch (voorzitter) en mevrouw M.R. Smits. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.

Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid.

Achterhoek VO is een samenwerkingsstichting, waar binnen de scholen hun openbare dan wel levensbeschouwelijke identiteit behouden. De stichting beheert twaalf scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Achterhoek:

Almende College, Gerrit Komrij College, Ludger College, MaxX, Metzo College, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Pronova Praktijkonderwijs, Het Stedelijk en Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Correspondentieadres van het college van bestuur
Postbus 429, 7000 AK Doetinchem

Bezoekadres
Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem
T (0314) 39 41 81
E info@achterhoekvo.nl
I  www.achterhoekvo.nl

 

SchoolleidingCoördinator ISK Eibergen
Joice Wannée
j.wan


Sjef Lommen
rector 
s.lommen@gerritkomrijcollege.nl


Theo Hendriksen
Stafmedewerker financiën en beheer
t.hendriksen@gerritkomrijcollege.nl


Directeur facilitaire dienst, pr en communicatie
projectleider ISK
:
Ed de Graaf
e.degraaf@gerritkomrijcollege.nl


Afdelingsleider vwo 2 t/m 6
Rolinka Schipper
r.schipper@gerritkomrijcollege.nlAfdelingsleider vmbo-bl/kl
1 t/m 4
:
Nienke ter Maat
n.termaat@gerritkomrijcollege.nl


Afdelingsleider brugklassen mavo/havo/vwo:
Annemarieke Takken
a.takken@gerritkomrijcollege.nl


Afdelingsleider havo 2 t/m 5
Willem van Bruggen (MA)
w.vanbruggen@gerritkomrijcollege.nl

Afdelingsleider mavo 2 t/m 4
Mike Seijger
m.seijger@gerritkomrijcollege.nl

 


Coördinator Zorg
Wim Hummel
w.hummel@gerritkomrijcollege.nl


Coördinator ISK Winterswijk
Ferry Wessels
f.wessels@gerritkomrijcollege.nl


Coördinator ISK Eibergen
Joice Wannée
j.wannee@gerritkomrijcollege.nl


Decaan havo/vwo
Gea Beuzel-Velderman
g.beuzel@gerritkomrijcollege.nl


Decaan mavo, vmbo-bl/kl
Lonneke Nekkers
l.nekkers@gerritkomrijcollege.nl

 

 

Agenda

Alles