Voorstellingen Theater de Storm
Geplaatst op: 3 november 2017

In voorgaande jaren lukte het ons altijd om tegen zeer gereduceerd tarief voorstellingen Theater De Storm te boeken voor leerlingen die het verplichte bovenbouw vak ckv volgen. Voor dit vak moeten zij in hun vrije tijd verschillende activiteiten op het gebied van Kunst en Cultuur ondernemen.

Tot vorig schooljaar was het altijd zo dat wij bepaalde voorstellingen voor bepaalde groepen boekten en dat leerlingen in principe niet hoefden te kiezen. Vorig jaar zijn we het experiment aangegaan om leerlingen die het vak ckv volgen zelf te laten kiezen uit een aantal voorstellingen.

Naar aanleiding van de ervaring van vorig schooljaar hebben wij besloten dat we leerlingen uit havo en vwo weer dezelfde vrije keuze uit een aantal voorstellingen willen laten. Voor de leerlingen uit bl, kl en mavo hebben we toch weer voor de oude opzet gekozen.

Bij de meerderheid van de bl-, kl- en mavo-leerlingen bleek dat juist het ‘gezamenlijk bezoeken van een activiteit’ voordelen had. Een belangrijk voordeel vonden wij dat de docenten gerichter, klassikaal de leerlingen op de voorstelling konden voorbereiden, omdat ze allemaal hetzelfde gezien hadden was dat ook in de nabespreking prettiger. Juist bij leerlingen uit deze afdelingen werkt het volgens ons over het algemeen beter als het bezoek aan een voorstelling een intensievere begeleiding krijgt.

Op maandag 9 april zal de voorstelling die we speciaal voor de leerlingen uit bl-, kl- en mavo-3 gekozen hebben plaatsvinden. Ook de leerlingen uit de isk-afdeling zullen deze voorstelling bezoeken. We bezoeken de dansvoorstelling Basement, deze voorstelling is speciaal ontwikkeld voor jongeren. De voorstelling krijgt goede recensies en er is bijbehorend educatief materiaal dat in de lessen ter voorbereiding gebruikt kan worden.

In de theaterkrant spreken ze er zo over: ‘The Basement is een toegankelijke voorstelling en de performers weten te overtuigen.’ We hopen dat de voorstelling aan de verwachtingen mag voldoen en hopen op een mooie avond.

Bl-, kl- en mavo-leerlingen die niet aanwezig kunnen zijn, dienen dit uiterlijk volgende week aan hun ckv-docent te laten weten. In dat geval is het de bedoeling dat ze kiezen uit het aanbod dat we aan havo-4 en vwo-4 voorleggen.

Hier info over de voorstelling:

www.theaterkrant.nl/recensie/the-basement-12/de-dansers-theater-strahl
hetgroterecensieboek.com/2016/11/04/aantrekken-en-afstoten-in-the-basement
www.frontaal.com/de-dansers

Voor de leerlingen uit havo-4 en vwo-4 is er een selectie voorstellingen die ze voor gereduceerde prijs kunnen krijgen. We hebben de leerlingen de geselecteerde voorstellingen al voorgelegd en ze hebben inmiddels een eerste en tweede voorkeur aangegeven. We zijn hard aan het werk om de indeling rond te krijgen. Omdat de eerste twee voorstellingen al op korte termijn plaatsvinden, willen we al wel vast deze data en titels doorgeven. Het gaat om:

Introdans: op woensdag 8 november
Terror (waarschijnlijk met nabespreking): op vrijdag 17 november

Komend weekeinde zullen leerlingen bericht krijgen of ze ingedeeld zijn bij één van deze twee voorstellingen. De indeling van en communicatie over de andere 8 voorstellingen die ze konden kiezen volgt op een later moment.

Voor alle voorstellingen geldt dat wij verwachten dat u met uw kind spreekt over de keuze die hij/zij gemaakt heeft en dat u er voor zorgt zelf op de hoogte te zijn van het moment waarop uw kind welke voorstelling bezoekt. De verantwoordelijkheid van aanwezigheid die avond en vervoer naar de voorstelling en terug naar huis ligt niet bij het GKC maar bij de ouders.

Leerlingen kunnen zonder kosten de voorstellingen bezoeken. Dit doen wij door 5 euro die ze binnenkort op hun nieuwe cultuurkaart ontvangen in te laten zetten voor deze gelegenheid. Indien ze deze 5 euro liever op een andere plek of niet willen besteden, dan is het de bedoeling dat ze dat uiterlijk volgende week te kennen geven. De 5 euro kan dan contant voldaan worden.

Naast inleg van indiviueel cultuurkaarttegoed wordt er ook geld uit collectief tegoed ingezet om de voorstelling te bekostigen. Mocht een kind, zonder geldige reden niet komen opdagen bij de voorstelling waarvoor deze zich ingeschreven heeft, brengen wij 10 euro in rekening.

Alle leerlingen van het Gerrit Komrij College kunnen op vertoon van hun schoolpas, naast bovengenoemde aantrekkelijke regeling, ook nog eens een week van te voren voor 50% van de originele prijs een voorstelling boeken bij de Storm.

Sabrina Damen-Heesen
Cultuurcoördinator

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!