Maatschappelijke Stage

Scholen mogen vanaf 1 augustus 2014 zelf bepalen of ze de maatschappelijke stage verplicht stellen aan hun leerlingen.
Het Gerrit Komrij College verwacht van al haar mavo/havo/vwo-leerlingen, die na het schooljaar 2010-2011 zijn begonnen, dat ze 30 uur maatschappelijke stage volgen.
Leerlingen moeten minimaal 14 jaar zijn om maatschappelijke stage te mogen verrichten. Alle leerlingen uit de 3e klas van de mavo dienen 30 klokuren maatschappelijke stage te lopen. Hebben zij in het 2e jaar reeds stage gelopen dan worden deze uren in mindering gebracht.
Voor leerlingen uit de 3e klas van de havo geldt de verplichting dat zij aan het einde van het schooljaar  minimaal 15 klokuren maatschappelijke stage hebben gelopen. In de 4e klas van de havo dienen de overige 15 uren gedraaid te worden om aan de eis van 30 uur te voldoen.
Leerlingen uit de 3e klas van het vwo moeten aan het eind van het schooljaar minimaal 10 uur maatschappelijke stage hebben verricht en leerlingen uit de 4e klas van het vwo minimaal 20 uur (inclusief maatschappelijke stage in klas 3).

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!