Schoolverlof

Onder bepaalde omstandigheden kan een leerling schoolverlof krijgen, buiten de vakantiedagen. De mogelijkheden hiervoor zijn vanwege de leerplichtwet beperkt. Meer informatie hierover kunt u lezen in de “regeling schoolverlof”.

Het formulier voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties dient op tijd, volledig ingevuld en getekend te worden ingeleverd bij de afdelingsleider van uw zoon/dochter.

Voor het aanvragen van schoolverlof gelden bij ons op school de volgende regels:

  • Een aanvraag voor verlof wordt schriftelijk gedaan op het daartoe bestemde formulier
  • Voor verlof van meer dan tien dagen zal, naast de afdelingsleider, ook de leerplichtambtenaar toestemming moeten geven;
  • Ongeoorloofd verzuim moet aan de leerplichtambtenaar gemeld worden.

Download regeling schoolverlof
Download formulier verlofaanvraag