Open Huis 2019

Op woensdag 30 januari 2019 houdt het Gerrit Komrij College Open Huis. Wij nodigen u van harte uit om samen met uw kind ’s avonds een kijkje te nemen in onze school van 18.30 tot 21.00 uur.

Voor uw zoon of dochter en wellicht ook voor u, is de overstap naar het voortgezet onderwijs heel spannend. Hoe ziet die nieuwe school eruit, wie zijn de docenten, ga ik de weg wel vinden, zal ik die vakken wel leuk vinden? Allemaal zaken waar kinderen zich zorgen over kunnen maken. Maar kinderen dromen ook. Ze dromen over hun toekomst en over de nieuwe fase in hun leven, die van scholier op een middelbare school.

Om de overstap naar de brugklas in het voortgezet onderwijs zo klein mogelijk te maken, vinden wij het belangrijk dat uw zoon/dochter en u zich een goed beeld kunnen vormen van onze school. Dit doen we door op woensdag 30 januari ’s middags minilessen aan te bieden aan de leerlingen van groep 8. De leerlingen maken kennis met verschillende docenten en diverse soorten lessen in verschillende lokalen. Het middagprogramma start om 13.15 uur (inloop 13.00 uur) en eindigt om 15.00 uur. Voor de leerlingen van Bargerpaske en enkele anderen start het middagprogramma om 14.30 uur, waarbij de inloop om 14.15 uur is en het programma eindigt om 15.50 uur. Ook leerlingen van buiten Winterswijk zijn van harte welkom tijdens de minilessen. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Het avondprogramma is voor u samen, met uw zoon of dochter maakt u kennis met alle vakken die de school biedt. U kunt gesprekken voeren met docenten, schoolleiding, mentoren, leerlingen en met ouders van de ouderraad. U wordt in de gelegenheid gesteld om boeken/lesmethoden in te zien, deel te nemen aan een practicum of een kunst- of sportactiviteit. U krijgt voorlichting over de wijze waarop wij zorg bieden aan leerlingen die dat nodig hebben en over de inhoud van onze leerwegen. Uiteraard zijn ook hier ouders en leerlingen die niet in Winterswijk wonen, van harte welkom!