De zomervakantie is begonnen…

De zomervakantie is begonnen…

De zomervakantie is begonnen…


Ongelooflijk hoe snel dit schooljaar voorbij is gegaan.
Een heel bijzonder schooljaar met als hoogtepunt de verhuizing in augustus van de Driemark naar het Gerrit Komrij College. De officiële opening en het open huis in september dat naar schatting maar liefst 10.000 belangstellenden heeft getrokken. Ik kijk nog altijd met heel veel plezier terug op deze bijzondere gebeurtenissen.
Het was voor ons allen wel even wennen, van drie locaties naar één, allemaal onder één dak. De gescheiden pauzes, die ervoor zorgen dat we elkaar wat minder vanzelfsprekend ontmoeten en de bel die niet meer aanwezig is met als verrassend effect dat het veel rust geeft in de school. De doelgroep die het minst heeft moeten wennen aan het nieuwe gebouw zijn de leerlingen. Ongelooflijk hoe soepel de leerlingen zich hebben aangepast. En uiteindelijk zijn zij toch de belangrijkste bewoners van het Gerrit Komrij College.


Uiteraard zijn we heel gelukkig met de mooie examenresultaten en het grote aantal leerlingen dat het komend schooljaar in de brugklassen instroomt. We zijn een vitale school die het komend schooljaar nog meer gaat bruisen dan nu al het geval is. En dat hoort ook zo. Het Gerrit Komrij College is een school van en voor leerlingen en dat betekent een school waar leerlingen zich thuis voelen en waarmee ze zich sterk verbonden voelen. Zo’n school zijn we en dat willen we blijven.
Ik wens u als bezoeker van de website een hele mooie en bovenal zonnige zomervakantie toe en hoop u wellicht in het nieuwe schooljaar persoonlijk te mogen begroeten.


Jan Paul Beekman
Rector


Met enorme trots maken we onze prachtige eindexamenresultaten bekend:

Vmbo-basis Vmbo-kader mavo havo vwo
92% 98% 90% 93% 92%


Alle geslaagde leerlingen nogmaals van harte gefeliciteerd !
 

Hieronder treft u de uitslagen per afdeling aan:
vmbo bl/kl-examenkandidaten
mavo-examenkandidaten
havo-examenkandidaten
vwo-examenkandidaten

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!