Het lange wachten is aangebroken

Het lange wachten is aangebroken

Het lange wachten is aangebroken


Het lange wachten is aangebroken. Misschien is de periode van onzekerheid op papier nog niet eens zo lang. Immers, op woensdag 12 juni krijgen de vmbo- en mavo-leerlingen de uitslag en op donderdag 13 juni zijn de havo- en vwo-leerlingen aan de beurt. Maar elke minuut lijkt naarmate de tijd vordert, wel een uur te duren, terwijl de onzekerheid over de uitslag met de dag toeneemt. Terecht een hele spannende periode voor onze examenleerlingen.

Dit jaar mogen de havo- en vwo-leerlingen maar maximaal één vijf hebben voor één van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Wij zijn, net als de andere scholen in Nederland, heel benieuwd of deze maatregel consequenties zal hebben voor bepaalde groepen leerlingen. Het afgelopen schooljaar is een verzwaring ingevoerd (ook voor de mavo) die ook dit jaar geldt. Het gemiddelde cijfer behaald voor de vakken afgelegd op het centraal examen moet minimaal een 5,5 zijn. Gelukkig heeft dit voor het examen 2012 er niet toe geleid dat er landelijk gezien meer leerlingen gezakt zijn. Integendeel, de eindexamenresultaten waren zelfs iets beter dan het jaar daarvoor. Als de oorzaak hiervan is dat leerlingen over het algemeen best nog wel wat over hebben en er in de regel nog een tandje bij kunnen zetten, kan dat betekenen dat ondanks de nieuw ingevoerde verzwaring onze leerlingen het gewoon goed blijven doen.

Ook voor ons een spannende periode die we met veel vertrouwen tegemoet gaan.

Ik hoop van harte dat al onze eindexamenleerlingen straks terug kunnen blikken op een fantastische schooltijd. Ook hoop ik hen, samen met hun ouders en familieleden, terug te zien bij de komende diploma-uitreikingen!

Jan Paul Beekman
rector

Het schema van de diploma-uitreikingen treft u hieronder aan.

vmbo bl/kl: woensdag 26 juni 2013 vanaf 19.15 uur theaterzaal
mavo: woensdag 26 juni 2013 vanaf 20.00 uur theaterzaal
vwo: donderdag 27 juni 2013 vanaf 17.00 uur theaterzaal
havo: donderdag 27 juni 2013 vanaf 19.00 uur theaterzaal

 

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!