Informatie voor het Voortgezet onderwijs over de jeugdgezondheidszorg
Geplaatst op: 12 september 2016


Jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt de gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen tot 18 jaar en helpt bij vragen.

Gezondheidsonderzoek klas 1
Alle leerlingen uit klas 1 worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Zij vullen thuis een digitale vragenlijst in. De vragen gaan over gezondheid en welzijn. De leerlingen krijgen na het invullen direct online tips. Tijdens het gezondheidsonderzoek weegt en meet de jeudgdverpleegkundige de leerlingen. Ook kunnen ze zelf hun vragen stellen.

Spreekuur jeugdgezondheidszorg
Een aantal keren per jaar is er een JGZ-spreekuur op school. Leerlingen én ouders kunnen hier terecht. Bijvoorbeeld met vragen over gezondheid, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding en slapen of schoolverzuim. We plannen data in overleg met school. Het is mogelijk om een afspraak te maken. Gewoon binnenlopen mag ook.

Gezonde School-aanpak
De Gezonde School-adviseur helpt de school om meer aandacht te geven aan gezondheid. Door advies te geven over geschikt lesmateriaal, of over afspraken die de school met leerlingen kan maken. Bijvoorbeeld over sport, gezonde voeding, voorkomen van pesten of mediawijsheid.

Overleg met school

Voorafgaand aan de gezondheidsonderzoeken vragen wij op school naar de gezondheid en het welzijn van de leerling. En naar het spijbelgedrag en/of ziekteverzuim.
Onderzoeksgegevens die belangrijk zijn voor het functioneren van een leerling, geven we door aan school. Wilt u of uw kind niet dat we bepaalde informatie delen met school? Zeg dit dan tegen de jeugdarts of –verpleegkundige die het onderzoek doet. In uitzonderlijke gevallen, als er ernstige zorgen zijn, kan de Jeugdgezondheidszorg delen zonder toestemming.

Zorgadviesteam
De jeugdarts neemt deel aan het zorgadviesteam van de school.

Verwijzen door de jeugdarts
De jeugdarts verwijst rechtstreeks naar eerste- en tweedelijns hulpverleners. Dat kan bijvoorbeeld de huisarts, een arts in het ziekenhuis of een psycholoog zijn. De jeugdarts brengt de huisarts op de hoogte van de verwijzing naar de tweede lijn.
Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Neem dan gerust contact met ons op! Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 088 – 443 31 00. U kunt ook een e-mail sturen naar: jgz@ggdnog.nl.

Jongeren kunnen met al hun vragen over gezondheid terecht op www.jouwggd.nl. Daar kunnen zij mailen of chatten met een jeugdarts.

Wilt u meer weten over de GGD en de JGZ, het digitaal dossier en privacy? Kijkt u dan op onze website: www.ggdnog.nl.

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!