Brugklas

De leerling wordt na overleg met de basisschool en de ouders/verzorgers ingedeeld in het niveau van het te verwachten diploma. De brugperiode is voor alle klassen één jaar. Al tijdens het eerste jaar kunnen leerlingen, indien organisatorisch mogelijk, een overstap maken naar een hoger niveau. De definitieve plaatsing (determinatie) van leerlingen vindt plaats aan het eind van leerjaar 1.

We hanteren in de brugklas de volgende indeling: vmbo bl en kl, mavo, havo en vwo. Er wordt in deze klassen lesgegeven en getoetst op respectievelijk basis- en kader-niveau, op mavo-niveau, op havo-niveau en op vwo-niveau. De uitdagingen die leerlingen geboden worden, liggen steeds op het niveau dat een stapje hoger ligt.
Aan het eind van de brugklas worden leerlingen in een van de volgende leerwegen geplaatst. Basisgerichte leerweg, Kadergerichte leerweg, mavo, havo of vwo (atheneum of gymnasium).

De overgang van de basisschool naar de brugklas is voor leerlingen, ongeacht het niveau, groot en spannend. Om de overgang minder groot te maken, worden de leerlingen al voor de zomervakantie (dus nog in groep 8) uitgenodigd om een middag kennis te maken met de nieuwe klas en de mentor van de klas. Ook de ouders worden in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met de nieuwe mentor van de klas.

De brugklasmentor vervult een belangrijke rol. Deze begeleidt de leerlingen gedurende het eerste leerjaar. Hij/zij verzorgt de studieles (leren leren), houdt de leerresultaten in de gaten, volgt het welbevinden van de leerling en is intermediair tussen school, thuis, lesgevende docenten en leerling.

In de brugklas krijgt de leerling te maken met een scala aan vakken en docenten, huiswerk en toetsen. Leerlingen lopen van lokaal naar lokaal (met uitzondering van de leerlingen in vmbo bl/kl). Ervaring leert dat de leerlingen al heel snel hun weg vinden in dit nieuwe systeem. Het vinden van een goed ritme in het maken van huiswerk en plannen van het leren vraagt vaak meer tijd. Het is voor de schoolcarrière van de leerling belangrijk dat zij hier grip op krijgen. De docenten, de mentor maar ook de ouders vervullen hierin een belangrijke ondersteunde rol.

Brugklasintroductie

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vinden weer verschillende introductieactiviteiten plaats voor de nieuwe brugklassers. De eerste dagen zijn altijd spannend, daarom is er met een introductieprogramma gestart om op een prettige manier aan de middelbareschooltijd te beginnen. Naast de algemene schoolintroductie maken de leerlingen kennis met elkaar door middel van teambuilding en spelletjes. De leerlingen van de mavo-, havo- en vwo-brugklassen doen dit in Lievelde bij recreatiebedrijf Beusink, waar ze ook één nacht overblijven.

Laptops

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Scholen die hun leerlingen voorbereiden op de maatschappij, houden daar in toenemende mate rekening mee. Het Gerrit Komrij College kiest ervoor om in onze klassen het gebruik van een laptop als vast onderdeel van het lesprogramma in te voeren. Enerzijds maken we gebruik van dit moderne medium in de klas, aan de andere kant zit het vertrouwde (werk)boek nog in de schooltas. Deze mix van leerstijlen heet ‘blended learning’. Voor deze vorm van gecombineerd leren is een eigen laptop onmisbaar. Er wordt van leerlingen verwacht dat ze op school én thuis met een laptop kunnen werken. Onze leerlingen zitten niet de hele dag achter de computer. De leerboeken blijven de komende jaren zeker in gebruik. Dat betekent ook dat klassikale instructies en andere werkvormen gewoon gebruikt blijven worden. Het gaat ons bij het werken met laptops en de digitale leeromgeving vooral om de diversiteit in aanbod en de afwisseling in de manier van werken. Het gebruik van ICT moet een toegevoegde waarde hebben binnen het vak.

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!