Gymnasium

Het gymnasium

Op het Gerrit Komrij College kunnen vwo-leerlingen kiezen voor een gymnasiumopleiding. Leerlingen doen dan eindexamen in minstens één van beide klassieke talen en volgen in de onderbouw drie jaar Latijn waarvan één jaar naast Latijn ook Grieks. Een leuke, interessante uitdaging, die bij uitstek geschikt is voor leerlingen met een brede interesse, die met enthousiasme zoeken naar verrijking en verdieping. Ze breiden binnen het gymnasiale programma hun kennis zowel op taalkundig als op cultureel gebied enorm uit en ontdekken hoe actueel de Oudheid kan zijn.

Te vaak wordt gedacht dat het gymnasium alleen is weggelegd voor de zeer begaafde leerlingen. Natuurlijk geldt voor elk schoolniveau dat leerlingen beschikken over de daarbij passende capaciteiten. Wanneer echter op de basisschool is gebleken dat een kind geschikt is voor het volgen van het vwo, dan betekent dit dat er ook goede vooruitzichten zijn voor het volgen van het gymnasiale programma. Daarnaast spelen belangstelling, doorzettingsvermogen en de ambitie om iets extra’s te doen en je eigen talent optimaal te ontwikkelen een heel belangrijke rol.

Het Gerrit Komrij College kent vanaf de brugklas een mogelijkheid te kiezen voor de gymnasiumopleiding. Daarin staan de klassieke talen en het daarbij behorende culturele erfgoed centraal. Ze vormen het uitgangspunt om een link te leggen naar verschillende culturen in latere periodes, zelfs tot in de moderne tijd.

Onderwerpen, die de revue passeren, zijn o.a. mythologie, filosofie, kunstgeschiedenis, tragedie en theater. Daarnaast zijn er verschillende culturele excursies verbonden aan het gymnasium met als hoogtepunt in de bovenbouw een culturele reis naar Rome, een stad, waar de leerlingen alle opgedane klassieke en culturele kennis verenigd zien.

Gymnasiumdag 2016

Geplaatst op: 23 december 2016

Donderdag 22 december tien voor 9 aanwezig! Zucht. Eerst hadden we niet zo heel veel zin in deze zogeheten Gymnasiumdag, maar toen de dag eenmaal was aangebroken wel.

In de theaterzaal komen we onze “mystery-guest” tegen. Meneer De Keijzer! Ja, ‘t was leuk om hem weer te zien.

Ons programma zag er als volgt uit:

Allereerst een workshop retorica van mevrouw De Witte en mevrouw Veenstra. Dit hield in dat we een lesje kregen in argumentatie. We moesten met z’n allen een poster maken omtrent een zelfverzonnen rechtszaak, met in de hoofdrol Griekse en Latijnse figuren. Er moest een voor- en tegenpleidooi komen, samen met een twitterfeed en een facebookpagina, wat wel heel leuk was om te doen.

Daaropvolgend een workshop archeologie van mevrouw Olde Nordkamp. Uit grond moesten wij stukken halen die samen één geheel zouden vormen. Hiertussen zaten een zelfgemaakte pot, die de docent kapot had geslagen en in de aarde had verwerkt, en een echte opgraving uit de 18e eeuw. Dit was wel leuk om een keer te doen.

Daarna kwam de lunch, altijd lekker. Even een momentje waarbij je met je klasgenoten kon praten wat ze allemaal gedaan hadden.

Als laatst kregen we een fantastische presentatie van meneer Mastop en meneer Te Welscher over het humanisme en de renaissance. De aandacht verschilde per leerling maar wij vonden dit een uitermate interessante presentatie. Begonnen met keizer Constantijn, waarna we eindigden in Venetië. Daarbij was deze zin duidelijk: ‘Als je je meer bewust wordt, van de wijze waarop je onbewust dingen waarneemt, dan krijgt je leven meer reliëf’, aldus meneer Mastop.

Kort gezegd, de dag was gezellig en naar ons idee geschikt voor de klassen V2 tot en met V6! Wij kijken uit naar de volgende dag.


Harm Elsinghorst
Alexander van Kooten
Leerlingen vwo-4

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!