LWOO

Het Gerrit Komrij College heeft de taak ervoor te zorgen dat leerlingen met een LWOO-indicatie BL/KL het einddiploma VMBO halen. Met dit diploma kunnen ze na het voortgezet onderwijs doorstromen naar het MBO of via het ROC naar betaald werk. Om dit doel te bereiken is een specifieke aanpak nodig met veel aandacht voor de individuele leerling.

 

Onze werkwijze voor leerlingen met een lwoo-indicatie voor bl/kl is als volgt:

 • De leerling staat centraal.
 • Er wordt gewerkt in kleine klassen.
 • Elke klas in leerjaar 1 en 2  heeft zijn eigen vaste theorielokaal.
 • De leerlingen krijgen les van een beperkt aantal deskundige  en gespecialiseerde docenten.
 • Naast de theoretische vakken is er veel  aandacht voor praktijkgerichte vakken.
 • We hebben veel aandacht voor de individuele ontwikkeling. De leerling start op een bepaald niveau maar als blijkt dat hij of zij  een stapje hoger aankan, bieden we een hoger niveau onderwijs aan. Na klas 2 volgt pas de definitieve keuze of de leerling naar bl-3 of kl-3 gaat. Ook de overstap naar  mavo-3 behoort tot de mogelijkheden.
 • Er is een adequate begeleiding voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie. Binnen het Gerrit Komrij College maken we gebruik van het dyslexieprogramma Claroread.
 • Om de leerlingen goed voor te bereiden op het eindexamen voor rekenen, staat er een uur rekenen op het lesrooster.
 • Wij streven naar een optimale communicatie met ouders/verzorgers. Elke klas heeft een mentor die meerdere uren lesgeeft aan de klas. De mentor is voor ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt. Wanneer het nodig is, gaat de brugklasmentor op huisbezoek. Daarnaast  zijn er de 10-minutengesprekken naar aanleiding van het rapport en bestaat er altijd een mogelijkheid een gesprek met de mentor/docent of coördinator aan te vragen.
 • Periodieke leerlingbesprekingen en mentorenoverleg zorgen ervoor dat we de persoonlijke ontwikkeling van een leerling nauwgezet volgen.
 • Binnen school beschikken we over een intern zorgteam. Hierdoor kunnen we als school extra ondersteuning aanbieden  door middel van een counselor, orthopedagoog, psycholoog, jeugdmaatschappelijk werk en remedial teacher.
 • Binnen de school kunnen, naast de begeleiding voor leerlingen met dyslexie, ook trainingen aangeboden worden op het gebied van sociale vaardigheden en faalangsreductie.

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!