Zorg & Welzijn

Wil je een beroep gaan uitoefenen in de wereld waarin je klaarstaat en zorgt voor een ander? Dan kies je voor het profiel Zorg en Welzijn. Je leert hier op verschillende manieren. Met je hoofd, hart en handen.

Bij Zorg en Welzijn werk je volgens een roulatiesysteem waarin je in aanraking komt met verschillende werkvelden.  Door het werken in de verschillende werkvelden leer je niet alleen de theorie en de praktijk van dit werkveld, maar je leert ook te kijken naar je eigen kwaliteiten en vaardigheden. Samen met je klasgenoten oefen je verschillende praktische opdrachten.

Samenwerken is belangrijk bij dit profiel, maar je leert ook verantwoordelijkheid te dragen voor  je eigen leerproces, zodat je zelfstandig wordt in het leren. Om je een zo goed mogelijk beeld te laten krijgen van de beroepspraktijk en de vervolgopleidingen,  ga je stage lopen en zullen er regelmatig mensen van buiten de school een gastles komen geven.

Als je kiest voor het profiel Zorg en Welzijn kies je ervoor om te ontdekken hoe het is om met mensen te werken; klaar te staan voor anderen en te zorgen voor anderen.

 

PROFIELDELEN geboden in leerjaar 3

Mens en activiteit

Mens en Gezondheid

Mens en Omgeving

Mens en Zorg

 

PROFIELGEBONDEN THEORIEVAKKEN:

Verplicht:            biologie

Vrije keuze:       1 vak kiezen uit  aardrijkskunde-wiskunde-Duits

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!