Bestuur en organisatie
Schoolbestuur

Het Gerrit Komrij College behoort tot stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuis nabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur: de heer H.J. van der Esch (voorzitter) en mevrouw M.W. van Hattum. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.

Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid.

Achterhoek VO verenigt scholen van openbare en bijzondere signatuur. De stichting bestuurt vijftien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek:
Almende College, Baudartius College, Eligant Lyceum, Gerrit Komrij College, Ludger College, Kompaan College, MaxX, Metzo College, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Pronova, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Het Stedelijk en Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Adresgegevens Achterhoek VO

Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem
Postbus 429, 7000 AK Doetinchem
T (0314) 39 41 81
E info@achterhoekvo.nl
www.achterhoekvo.nl

 

Organisatie

 

nienke-ter-maat

Nienke ter Maat
Afdelingsleider vmbo bk 1 t/m 4
n.termaat@gerritkomrijcollege.nl

 

Mike Seijger
Afdelingsleider mavo 1 t/m 4
m.seijger@gerritkomrijcollege.nl

 

Willem van Bruggen 
Afdelingsleider havo/vwo 1 t/m 3
w.vanbruggen@gerritkomrijcollege.nl

 

Ronald Rondeel 
Afdelingsleider vmbo-bl/kl 1 t/m 4
r.rondeel@gerritkomrijcollege.nl

 

Rolinka Schipper
Afdelingsleider havo/vwo 4 t/m 6
r.schipper@gerritkomrijcollege.nl

 

Ed de Graaf
Directeur facilitair
e.degraaf@gerritkomrijcollege.nl

 

Joice Wassink-Wannée
Coördinator ISK Winterswijk
j.wannee@gerritkomrijcollege.nl

 

Gea Beuzel-Velderman
Decaan havo/vwo
g.beuzel@gerritkomrijcollege.nl

 

Lonneke Nekkers
Decaan mavo, vmbo-bl/kl
l.nekkers@gerritkomrijcollege.nl

 

 

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!