Over het Gerrit Komrij College

Om zoveel mogelijk jonge mensen op de goede plaats te krijgen, heeft het Gerrit Komrij College gekozen voor een breed scala aan opleidingen. Wij hebben Gymnasium, Atheneum, havo, mavo, vmbo-bl/kl en lwoo in huis. Voor iedere leerling het onderwijs dat bij hem of haar past.

Om de talenten van elke leerling zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, plaatsen we leerlingen naar onderwijstype in eigen vleugels in ons eigentijdse gebouw aan de spoorzone.

Het Gerrit Komrij College heeft een hecht team van docenten. De leeromgeving nodigt uit tot activiteit, samenwerking en reflectie. We vinden het belangrijk dat leerlingen hun talenten inzetten.

De docent fungeert meer en meer als begeleider van het leerproces. Natuurlijk kijken we hierbij naar wat de leerlingen in een bepaalde fase aankunnen. Deze werkwijze is pas succesvol als de leerling daarop is voorbereid en de daartoe benodigde vaardigheden bezit. Vanaf leerjaar 1 werken we hieraan en proberen we deze doelen te bereiken door onze docenten te scholen en de onderlinge samenwerking te intensiveren.

GKC_visie-14

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!