5. Overgang en rapporten

Cijfers zijn een bruikbaar middel om de relatieve prestaties van een leerling (dat wil zeggen de prestaties van de betrokken leerling, vergeleken met die van andere leerlingen uit dezelfde klas) te waarderen en bespreekbaar te maken. Leerlingen krijgen cijfers die meetellen voor het rapportcijfer en via het eindcijfer ook bij de overgangsbeslissing aan het einde van het schooljaar. De cijfers zijn digitaal in te zien door middel van Magister.
Naast lesstof die ze door middel van becijferde toetsen en praktische opdrachten afsluiten, zullen leerlingen in examenjaren ook zogenaamde handelingsdelen uitvoeren. De inhoud van deze handelingsdelen kan per vak verschillen. Ook krijgen deze leerlingen te maken met grote en kleine praktische opdrachten, waarvan de beoordeling uiteindelijk voldoende/goed dient te zijn, want ook deze maken deel uit van de bevorderingsnormen.

Bevorderingsnormen
Leerlingen en hun ouders ontvangen in het begin van het schooljaar een overzicht van de wijze van bepaling van het eindcijfer en van de hierop gebaseerde bevorderingsnormen.
In vmbo-3, havo-4, vwo-4 en vwo-5 wordt tevens een begin gemaakt met het verzamelen van de resultaten die meetellen voor het examendossier. Deze blijven staan tot en met de voltooiing van het examen in respectievelijk vmbo-4, mavo-4, havo-5 en vwo-6. De bevorderingsnormen staan in de ELO van Magister en op de website van de school.

Doubleren
Onder bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat een leerling een klas doubleert. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen door bijvoorbeeld een leerling, waar mogelijk, te bevorderen naar een hoger leerjaar van een onderliggend schooltype. Deze beslissing wordt genomen door de docentenvergadering.

Overgaan naar een ander schooltype
In de eerste twee leerjaren van alle schooltypen en in het derde leerjaar havo/vwo kan een leerling overgeplaatst worden naar een andere niveaugroep. Aan het eind van het jaar gebeurt dit als gevolg van de bevorderingsbeslissing. Een leerling kan doorstromen van mavo-4 naar havo-4 of van havo-5 naar vwo-5. Daaraan zijn voorwaarden en eisen verbonden, die kunt u nalezen in de ELO in Magister, op de website of via de decaan te verkrijgen.

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!