Ouders

Als school proberen wij de ouders van onze leerlingen zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de dagelijkse gang van zaken.

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders in de school; deze voert gesprekken met de leerling en/of de ouder(s) over de resultaten, de houding en het gedrag van de leerling.

Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsavond voor de ouders.
Daarnaast zijn er de oudercontactavonden en de diverse informatieavonden over bijvoorbeeld profielkeuze en schoolactiviteiten. Het Open Huis vindt komend schooljaar plaats op woensdag 25 januari 2017.

Door zitting te nemen in de Ouderraad of de responsgroep is het als ouder mogelijk mee te denken over de leeromgeving van uw zoon of dochter.

Voor verdere informatie over de communicatie met de ouders verwijzen wij u onder andere naar onze schoolgids.

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!