Algemene ouderavond

Jaarlijks organiseert de Ouderraad een Algemene Ouderavond voor alle ouders van leerlingen van het Gerrit Komrij College. De avond staat steeds in het teken van een actueel onderwerp zoals bijvoorbeeld: het actuele puberbrein, de nieuwe lichting (over motivatie) of digital awareness.

Over het algemeen vindt deze avond begin november plaats. In de jaaragenda kunt u, zodra dit bekend is, zien wanneer de volgende Algemene Ouderavond gepland staat en wat dit keer het thema is.

We begroeten u graag op onze volgende ouderavond!

Met vriendelijke groeten,

Ouderraad van het Gerrit Komrij College