Financiën

Vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019

Algemeen

Onze school ontvangt voor het reguliere onderwijsprogramma geld van het ministerie van OCW. Hieruit worden alle “gewone” schoolkosten betaald: de salarissen van het personeel, de inrichting van de school (meubilair, computers, installaties), de schoolboeken, het onderhoud van het gebouw, de schoonmaak, enz.
Er zijn echter ook  kosten die door school gemaakt worden waar geen financiële bijdrage van het Ministerie tegenover staat. Hiervoor vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage en een tegemoetkoming in de schoolactiviteiten.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Deze bedraagt € 50,00 voor het schooljaar 2018-2019. De hoogte van het bedrag is tot stand gekomen in overleg met de ouderraad en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Wij gebruiken deze bijdrage om de schoolloopbaan voor uw kind aantrekkelijker te maken.

De organisatie van de Kei van Komrij, bezoek aan een theatervoorstelling in de Storm door de inzet van de cultuurkaart, filmavonden, deelname aan Olympic Moves of sporttoernooien dragen hiertoe bij. Ook de leerlingenkrant maken we hierdoor mogelijk. Daarnaast vinden we het erg belangrijk, dat iedere leerling over een eigen schoolpasje kan beschikken, om een broodje in de kantine te kopen of om te printen. Daarnaast krijgen leerlingen een pasje voor de Openbare Bibliotheek.

 

Tegemoetkoming schoolactiviteiten

Naast de ouderbijdrage bieden we u een factuur aan voor een pakket van alle kosten voor excursies en andere activiteiten, die door het Gerrit Komrij College worden georganiseerd. U ontvangt aan het begin van het schooljaar informatie met een overzicht van activiteiten die bekostigd worden vanuit deze bijdrage. De tegemoetkoming schoolactiviteiten heeft een vrijwillig karakter, maar is niet vrijblijvend. U kunt aan de school aangeven, dat u er voor kiest de bijdrage voor een bepaalde activiteit niet te voldoen. De consequentie hiervan is dan wel dat uw zoon of dochter een vervangende invulling op school krijgt aangeboden.

Om de kosten zoveel mogelijk te spreiden, wordt u gevraagd de bijdragen aan de werkweken in het voorgaande schooljaar in drie termijnen te voldoen.

 

 

Betaling via WIS Collect

Net als het afgelopen schooljaar maken we gebruik van het programma WIS Collect. Hiermee worden alle betalingen digitaal uitgevoerd. Het biedt u altijd laagdrempelig toegang door middel van een link, die u per factuur per e-mail ontvangt. Meerdere betaalmogelijkheden, waaronder iDEAL, automatische e-mailherinneringen en altijd een duidelijk digitaal overzicht zijn mogelijk. De website geeft met behulp van toelichtingen inzicht voor welke activiteiten u betaalt. Het betalen in termijnen is bij iets grotere bedragen altijd mogelijk en hoeft niet vooraf worden aangevraagd.

 

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!