Ziekmelding leerling

Hieronder treft u een overzicht aan van onze regels rondom het ziek en weer beter melden van een leerling:

Wanneer een leerling ziek is dan meldt één van de ouders/verzorgers dit telefonisch bij de receptie van onze school via het algemene telefoonnummer: 0543-551515. Dit dient bij voorkeur vóór 08:00 uur te gebeuren. De receptie is vanaf 07:30 uur bereikbaar.

Wanneer een leerling langer dan één dag ziek is, verzoeken wij u de ziekmelding te herhalen. Zeker wanneer er een weekend verstreken is, na de eerste ziekmelding.

Wanneer een leerling op school ziek wordt, meldt hij/zij zich bij voorkeur bij de mentor en/of de afdelingsleider. Vervolgens meldt hij/zij zich bij de receptie. Hier wordt eerst telefonisch contact opgenomen met een van de ouders. Tevens worden er met de leerling afspraken gemaakt om zich bij thuiskomst telefonisch bij de receptie te melden.
Wanneer een leerling een toets heeft op een dag dat hij of zij ziek is dan dient de ziekmelding, voorafgaand aan deze toets, bij de school geregistreerd te zijn.

Namens alle afdelingsleiders van het Gerrit Komrij College

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!