Agenda

Alles
01 sep
01.09.2014
Start schooljaar 2014-2015
01 sep
01.09.2014
Roostervrij m.u.v. brugklasleerlingen
01 sep
01.09.2014 - 02.09.2014
Introductie brugklassen
Meer
01 sep
01.09.2014
Start trimester/semester 1
02 sep
02.09.2014
Eerste schooldag (brugklasleerlingen starten op 1 september

Zomervakantie 2014


We kunnen met trots terugkijken op een mooi schooljaar.
Door de komst van de Internationale Schakelklas (ISK) Winterswijk is de diversiteit onder onze leerlingen nog meer toegenomen en kunnen we met recht zeggen dat we in alle opzichten een kleurrijke school zijn. Het komend schooljaar willen we de leerlingen van de ISK en onze reguliere leerlingen meer met elkaar in contact brengen zodat ze kunnen leren van elkaars ervaringen die ze in hun jonge bestaan hebben opgedaan.
 
De gevolgen van de vergrijzing en ontgroening zijn momenteel sterk voelbaar en zichtbaar in het basisonderwijs. Vanaf 2017 zal ook het Voortgezet Onderwijs in onze regio met deze gevolgen te maken krijgen. Door de afname van het aantal leerlingen, de verwachting is dat onze school van 1400 leerlingen het komend schooljaar terug zal lopen naar 900 leerlingen in 2030, komt ons onderwijsaanbod onder druk te staan. Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen ook in de toekomst een kwalitatief goed en volledig onderwijspakket aangeboden krijgen, is samenwerking met de scholen in onze regio noodzakelijk. Een eerste bijeenkomst, waarin de docenten van de beroepsgerichte vakken binnen het vmbo van Schaersvoorde, Marianum en onze school met elkaar de dialoog hebben gevoerd over het beroepsonderwijs in de regio Oost-Achterhoek, laat zien dat er veel vertrouwen is om te komen tot een duurzame samenwerking tussen de drie scholen in de toekomst.
 
We zijn tevreden over de eindexamenresultaten van dit schooljaar. Met name het vmbo inclusief de mavo heeft het fantastisch gedaan, maar we zijn tegelijkertijd ook trots op de behaalde resultaten op de havo en het vwo. En met 100% geslaagden op het gymnasium kun je thuiskomen!
 
Vanaf 25 juli gaan we er vier weken tussenuit om te genieten van een welverdiende vakantie. Op 25 augustus beginnen we met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar en op maandag 1 september maken we de officiële start.
Tijdens de zomervakantie zijn wij in noodgevallen bereikbaar volgens het onderstaande dienstrooster.

Ik wens iedereen een hele mooie, zonnige en ontspannen vakantie toe.

Jan Paul Beekman
Rector

Onze leerlingen hebben zomervakantie en ook onze medewerkers genieten van hun welverdiende rust. Het Gerrit Komrij College is gesloten van 25 juli tot 25 augustus.  Ons lesprogramma start weer op maandag 1 september en vanaf die datum zijn ook leerlingen en docenten weer aanwezig.

Voor zeer dringende zaken/noodgevallen kunt u de school via de volgende mail-adressen bereiken. Bereikbaarheid is gekoppeld aan een bepaalde periode. Kijkt u goed naar welke  collega in welke periode bereikbaar is. De berichten worden dagelijks gelezen. Daarvoor is het  wel noodzakelijk dat u duidelijk uw naam en telefoonnummer vermeldt waarop u bereikbaar bent. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Datum Contactpersoon E-mail
vrij 18 juli t/m
zon 27 juli
Jan Paul Beekman j.beekman@gerritkomrijcollege.nl
zon 27 juli t/m
zon 3 aug
Mike Seijger m.seijger@gerritkomrijcollege.nl
zon 3 aug t/m
ma 11 aug
Ferry Wessels f.wessels@gerritkomrijcollege.nl
ma 11 aug t/m
ma 18 aug
Ferry Wessels f.wessels@gerritkomrijcollege.nl
ma 18 aug t/m
ma 25 aug
Jan Paul Beekman j.beekman@gerritkomrijcollege.nlPassend Onderwijs


Per 1 augustus 2014 gaat de wetswijziging op passend onderwijs in. Alle scholen dienen dan passend onderwijs te bieden. Scholen krijgen een zorgplicht. Dat betekent dat als ouders hun kind - met extra ondersteuningsbehoeften - bij een school aanmelden, de school een passend onderwijsaanbod moet doen. Dit kan bij de eigen school of bij een andere school zijn. In de samenwerkingsverbanden moet een sluitend onderwijszorgaanbod worden ontwikkeld.
Klik hier om verder te lezen.


Nieuws

Alles
Kom gezellig eten in het restaurant van het Gerrit Komrij College!