Agenda

Alles
31 maa
31.03.2015 - 31.05.2015
Voorlichting overstap leerlingen
31 maa
31.03.2015
Presentaties profielwerkstukken havo-vwo
02 apr
02.04.2015
Uitgifte rapporten
02 apr
02.04.2015
Excursie scheikunde voor vwo-6
02 apr
02.04.2015
Excursie scheikunde vwo-6 naar Kingspan, Pentair en Sorba

Nieuwe rector


Na een intensieve sollicitatieprocedure heeft de benoemingsadviescommissie unaniem besloten de heer Sjef Lommen als nieuwe rector van het Gerrit Komrij College te benoemen. Per 1 juni 2015 zal hij het rectoraat op zich nemen. Tot die tijd is mevrouw José Mens, onderwijsmens in hart en nieren en bekend met tal van functies binnen het onderwijs aangesteld als interim-rector.
Sjef Lommen is momenteel nog rector van het Pieter Zeeman in Zierikzee, een school voor praktijkonderwijs tot en met vwo in het krimpgebied Schouwen Duiveland. Daarvoor heeft hij diverse functies in het onderwijs bekleed. De problematiek waar hij in Zierikzee mee te maken had, krimp en ontgroening van de regio, is deels ook in Winterswijk terug te vinden. Wij zijn er blij mee dat Sjef Lommen zijn kennis en ervaring met ons wil delen zodat onze school ook in de toekomst kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs kan bieden voor de leerlingen in Winterswijk en omgeving. We hebben in hem een kandidaat gevonden aan wie we met veel vertrouwen de complexe verantwoordelijkheid van het rectoraat van het Gerrit Komrij College kunnen toevertrouwen.
  
Henk van der Esch
Bestuurder van AchterhoekVO
 


Voorlichting instromers Schaersvoorde


Graag nodigen wij belangstellenden uit voor de informatieavond over leerlingen die vanuit Schaersvoorde overwegen in te stromen in de afdeling havo van het Gerrit Komrij College. De voorlichting wordt gehouden op dinsdag 31 maart 2015 (aanvang 19.00 uur) en is voor iedereen toegankelijk, ook zonder invitatie.
We verzamelen in ruimte 130 waarna we naar de afdeling lopen voor de algemene voorlichting.

Na het algemene deel is het mogelijk om vragen te stellen over instromen in 2 of 3 havo en instromen vanuit  vmbo gl/tl naar 4 havo .

Voor meer informatie over deze avond kunt u zich richten tot Susan Firing via email s.firing@gerritkomrijcollege.nl.

Nieuws

Alles
Kom gezellig eten in het restaurant van het Gerrit Komrij College!