Agenda

Alles
31 okt
31.10.2014
M4bha-H5kubv + V6.kubv Excursie Otterlo
03 nov
03.11.2014
Ondernemerssymposium h5-v6 M&O
04 nov
04.11.2014
Algemene jaarlijkse ouderavond
04 nov
04.11.2014
Jet-Net Careerdag (UT Enschede) voor aantal H4 lln
04 nov
04.11.2014
Jet-Net Careerdag

Zorgsteunpunt

 
Op 1 augustus jl. is, bijna onopgemerkt, de Wet op Passend Onderwijs van kracht geworden. De Wet die regelt dat scholen een zorgplicht hebben en ervoor moeten zorgen dat alle leerlingen die zorg aangeboden krijgen die hen toekomt.
Om ons hierop goed voor te bereiden is er op de bovenste verdieping in de basket van onze school een fysiek onderwijszorgsteunpunt ingericht. Een prachtige ruimte waar 32 uur in de week twee zorgfunctionarissen aanwezig zijn om leerlingen op te vangen en te begeleiden.
Binnen het onderwijszorgsteunpunt is ook ruimte gecreëerd voor leerlingen waar het in de klas ‘even niet goed mee gaat’. Deze leerlingen worden voor een beperkte periode opgevangen in het zorgsteunpunt en begeleid met als doel om weer zo snel mogelijk aan de reguliere lessen deel te nemen.
Daarnaast biedt het onderwijszorgsteunpunt ruimte aan zorgfunctionarissen om leerlingen te ondersteunen op tal van andere zorgbehoeften zoals dyslexie, sociale vaardigheidstraining en faalangstreductietraining. Ook docenten, die aangeven handelingsverlegen te zijn op bepaalde onderdelen van zorgverlening, kunnen hier terecht voor ondersteuning.
Kortom, het nieuwe onderwijszorgsteunpunt voorziet in een behoefte, zowel wat betreft de ondersteuning van leerlingen als docenten.
 
Op dinsdagavond 4 november, tijdens de algemene thema-avond van de ouderraad, zal in een van de workshops Passend Onderwijs verder worden uitgediept. Deze workshop zal plaatsvinden in het onderwijszorgsteunpunt, zodat belangstellende ouders ook fysiek met deze prachtige ruimte kennis kunnen maken. Op deze wijze hopen we ons goed voorbereid te hebben op de gevolgen die Passend Onderwijs voor de school met zich meebrengt.
Maar het allerbelangrijkste is dat onze leerlingen die zorg krijgen aangeboden die ze nodig hebben. Daar gaat het toch uitsluitend allemaal om.
 
Jan Paul Beekman
Rector


Wilt u meer informatie lezen over de algemene ouderavond die op dinsdagavond 4 november gehouden wordt, klik hier

Passend onderwijs


Per 1 augustus 2014 is de wetswijziging op passend onderwijs ingegaan. Alle scholen bieden dan passend onderwijs aan. Scholen krijgen een zorgplicht. Dat betekent dat als ouders hun kind - met extra ondersteuningsbehoeften - bij een school aanmelden, de school een passend onderwijsaanbod moet doen. Dit kan bij de eigen school of bij een andere school zijn. In de samenwerkingsverbanden moet een sluitend onderwijszorgaanbod worden ontwikkeld.

De informatiebrochure kunt u hier downloaden.

Nieuws

Alles
Kom gezellig eten in het restaurant van het Gerrit Komrij College!