Agenda

Alles
27 nov
27.11.2014
MR-vergadering
27 nov
27.11.2014 - 22.01.2015
Afscheid mevrouw Mulder /heer Dragt
28 nov
28.11.2014
Einde trimester 1
01 dec
01.12.2014 - 02.12.2014
Roostervrije dag
01 dec
01.12.2014
Start trimester 2

Het onderwijs van morgen

 
De discussie over robotisering in de samenleving is de afgelopen tijd in de media weer flink opgelaaid. ‘De robot is goedkoop, snel, nooit ziek en werkt 24 uur per dag’, aldus minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs in de Volkskrant.
Wanneer ik over dit onderwerp lees, denk ik direct aan al onze leerlingen die we elke dag weer opnieuw onderdompelen in ons onderwijssysteem met als doel ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de samenleving waarvan ook zij deel uitmaken. We willen ze de juiste kennis en de juiste vaardigheden bijbrengen, zodat zij zich een mooi plekje in de samenleving kunnen toe-eigenen.
Maar ook nu weer dringt zich op of we eigenlijk wel weten wat die juiste kennis en vaardigheden zijn. Wat moeten we onze leerlingen bijbrengen zodat we zeker weten dat ze later, via een juiste vervolgopleiding, goed op de arbeidsmarkt terechtkomen?
Als we heel eerlijk zijn moeten we constateren dat we onze leerlingen opleiden voor banen die voor een groot deel op dit moment nog niet eens bestaan. Hoe kun je jonge mensen opleiden voor iets dat er nog niet is?
In de media wordt vaak aangegeven dat beter onderwijs het medicijn is, maar wat we ons  hierbij dan voor moeten stellen is niet duidelijk.
We zullen nog meer op zoek moeten gaan naar vaardigheden (skills) die leerlingen, voor zover we nu kunnen inschatten, later hard nodig zullen hebben voor welk beroep of bezigheid dan ook (the 21th century skills).
Asscher geeft in zijn artikel in de Volkskrant aan dat scholen leerlingen moeten opleiden tot een soort improvisatiekunstenaars, die ad rem kunnen inspelen op veranderingen in de samenleving. Niet trainen op routine, maar op het onverwachte. Niet op feiten, maar op creatief analyseren en nieuwe wegen zoeken.
We zullen met elkaar nieuwe toekomstscenario’s moeten vaststellen en daarbinnen op zoek gaan naar de kennis en vaardigheden die leerlingen moeten beheersen om binnen deze scenario’s goed te kunnen presteren. Met elkaar op zoek naar de nieuwe leerling, naar de toekomst van morgen.
 
Jan Paul Beekman
Rector 
 

Passend onderwijs


Per 1 augustus 2014 is de wetswijziging op passend onderwijs ingegaan. Alle scholen bieden dan passend onderwijs aan. Scholen krijgen een zorgplicht. Dat betekent dat als ouders hun kind - met extra ondersteuningsbehoeften - bij een school aanmelden, de school een passend onderwijsaanbod moet doen. Dit kan bij de eigen school of bij een andere school zijn. In de samenwerkingsverbanden moet een sluitend onderwijszorgaanbod worden ontwikkeld.

De informatiebrochure kunt u hier downloaden.

Nieuws

Alles
Kom gezellig eten in het restaurant van het Gerrit Komrij College!