Agenda

Alles
08 jul
08.07.2015
Boeken inleveren door de leerlingen
09 jul
09.07.2015
Uitgifte rapporten
10 jul
10.07.2015
Roostervrije dag
13 jul
13.07.2015 - 21.08.2015
Zomervakantie
02 sep
02.09.2015
Kennismakings- en voorlichtingsavond klas 2 en 3 vmbo b/k en
Meer

Eerste indrukken

Nu ik bijna vier weken als rector van het Gerrit Komrij College functioneer heb ik al een vrij aardige indruk van de school. Vele gesprekken, overleggen en bezoeken vullen in het begin mijn agenda. Het levert mij een mooi beeld van de school en haar omgeving op. Een beeld dat naarmate ik meer gesprekken voer steeds scherper zie worden. Ik ontmoet veel enthousiaste mensen die mij een realistisch beeld van de school geven. Er zijn heel veel positieve zaken te melden over het Gerrit Komrij én uiteraard zijn er ook zaken die om een andere aanpak of een andere insteek vragen.

Het is voor mij nog te vroeg om een totaal beeld te schetsen aangezien ik in de komende weken tot de zomervakantie nog vele gesprekken zal voeren en ná de zomervakantie ook nog wel een aantal vermoed ik. Na de zomervakantie zal ik mijn bevindingen gebruiken om samen met het personeel, leerlingen en ouders/verzorgers een plan op te stellen waar we de komende jaren aan zullen gaan werken. Niet dat dit een dictaat zal zijn voor een aantal jaren maar het zal wel de richting aangeven waarin we ons de komende jaren willen ontwikkelen. Een van de onderwerpen zal in elk geval te maken hebben met de krimp en de manier waarop we daar als school een antwoord op willen geven.
 


Ik zie uit naar het nieuwe schooljaar en de uitdaging die daar voor ons zal liggen om het huidige enthousiasme en de kwaliteit van ons onderwijs te borgen en uit te bouwen. Voor nu wens ik u allen binnenkort een welverdiende vakantie en ik hoop u allen na de vakantie gezond en wel weer te mogen ontmoeten.

Sjef Lommen
Rector

Nieuws

Alles
Kom gezellig eten in het restaurant van het Gerrit Komrij College!