In verband met de slechte weersverwachting (code oranje) handelen we vandaag als volgt:

  • we geven les tot 13.00 uur, dan heeft iedereen de tijd om veilig thuis te komen.
  • het gebouw gaat om 13.30 uur dicht zodat iedereen tijdig en veilig naar huis kan.
  • de ouderavond verplaatsen we naar maandag 18 december zodat de al uitgereikte roosters gelijk kunnen blijven.

Namens de schoolleiding,

Sjef Lommen

rector

 

 

Het Gerrit Komrij College kent een aantal buitenlandreizen die zich voornamelijk aan de start van het cursusjaar afspelen. Daarnaast zijn er meerdaagse excursies naar buitenlandse bestemmingen in het kader van de moderne vreemde talen en het gymnasium.

In deze periode gaan onze leerlingen op werkweek naar Berlijn, Parijs, Londen, Rome en de Ardennen. Aangezien het Ministerie van Buitenlandse zaken geen negatief reisadvies heeft afgegeven, hebben we besloten om de werkweken volgens plan door te laten gaan. Uiteraard spreken wij op school met elkaar over de vraag of het verantwoord is om naar de grote steden van Europa te gaan of dat het verstandig is om juist niet te gaan. Ongetwijfeld vragen zoals die ook bij u leven. We zijn bezorgd over de veiligheid van de kinderen en hun begeleiders.

We hebben ons goed voorbereid op mogelijke ongewenste situaties door het opstellen van een calamiteitenplan en we volgen het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Om zoveel mogelijk risico’s uit te kunnen sluiten, hebben we specifiek naar de inhoud van het programma van de werkweken gekeken. We beseffen dat we het gevoel van mogelijke onveiligheid niet helemaal kunnen wegnemen, maar stellen wel alles in het werk om niet onnodig risicovolle situaties op te zoeken.

Om de reis goed te laten verlopen vragen we voor de aanvang altijd of de identiteitspapieren en zorgverzekering van de betreffende leerling in orde zijn. Daarnaast willen we altijd contactgegevens van ouders beschikbaar hebben. Binnen het Schengengebied is er vrij verkeer van mensen en goederen. Dat betekent dat er aan de grens niet meer gecontroleerd wordt. De laatste tijd zijn er zorgen rond terreurdreiging en uitgevoerde aanslagen en wordt er meer en meer gecontroleerd aan grenzen en in steden. Er kunnen bij de grens onverwachte problemen ontstaan en niet alleen bij reizen naar een bestemming buiten een Schengenland wordt er tegenwoordig gecontroleerd. Het kan voorkomen dat volwassenen die een minderjarige bij zich hebben, moeten aantonen daar toestemming voor te hebben van de ouders.

Het Gerrit Komrij College vraagt ouders voor iedere buitenlandreis om een toestemmingsformulier. Daarin staat vermeld dat de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige leerling toestemming geeft aan de school om met zijn kind naar het buitenland te reizen.

Wij wensen iedereen die aan de werkweken gaat deelnemen een heel plezierige week zonder risicovolle omstandigheden.

Sjef Lommen
Rector