Maatschappelijke Stage

Scholen mogen sinds enkele jaren zelf bepalen of ze de maatschappelijke stage verplicht stellen voor hun leerlingen. Het Gerrit Komrij College vindt het belangrijk dat iedere leerling in zijn schoolloopbaan iets doet voor de maatschappij zonder daar een financiële beloning voor terug te krijgen. Om die reden brengt zij de maatschappelijke stage blijvend onder de aandacht van de leerlingen. De school stimuleert hen om activiteiten op dat gebied te ontplooien en biedt hen de mogelijkheden hiervoor. Als beloning voor hun verrichtte inspanningen kunnen de leerlingen dan een certificaat behalen.